Skip to content

Research Group

Current

 • Nithiya Arumugam (Ph.D)
 • Inkaew Kanawut (Ph.D)
 • Yue Mu (Ph.D)
 • Masaya Okamoto (B. Eng.)

Fromer

 • Wu Zeng Zhen (M. Eng.) 2015
 • Kazuki Sakou (M. Eng.) 2014
 • Yosuke Tanoue (B. Eng.) 2014
 • Shuo Yang (Ph.D) 2013
 • Qian Guo (B. Eng.) 2011
 • Yunmei Wei (Ph.D) 2010
 • Hamed Hassandoot (M. Eng.) 2009
 • Nina Rafie (M. Sc.) 2008